E-Okul Teog Sınav Bilgileri 2016-2017

TEOG Sınavı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

TEOG Merkezi Ortak Sınavlar Nasıl Yapılacak? Ortaöğretime Geçiş Sistemi Merkezi Ortak Sınavları Nasıl Yapılacak? Ortaöğretime Geçiş Sınavı'yla alakalı Sıkça Sorulan Sorulara aşağıda cevap bulabileceksiniz...

Not: "2016-2017 E Okul TEOG Tercih İşlemleri Hakkında Sık Sorulan Sorular" İlgili Yazıya Ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ

1. Ortaöğretime geçiş sistemindeki yeni uygulamalara neden ihtiyaç duyuldu?

Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel bir şekilde ortaöğretime geçiş sisteminin sürdürülebilir, dinamik ve esnek bir yapıda güncellenme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda ortaöğretime geçiş sistemindeki uygulamalar,

 Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek,
 Başarı değerlendirmesini sürece yaymak,
 Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak,
 Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak,
 Öğretmenin meslekî performansını artırmak,
 Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek,
 Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak,
 Telafi imkânı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak,
 Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak,
 Öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek,
 Orta ve uzun vadede ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri değerlendirmek amaçlarını gerçekleştirmek için yenilendi.

2. Ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan yenilikler nelerdir?

Temel Eğitimden Ortaöğretime geçişteki yeni uygulamalar, öğrencilerin okullarında girmekte oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde ortak yapılmasından ibarettir. Öğrenci başarısının anlık performansa dayalı olarak değil geniş bir zaman dilimine yayılarak belirlenmesini sağlayan bu uygulama,

 Telafi imkânının sağlanması,
 Ortak sınavların iki okul gününde yapılması,
 Ortak sınavların, sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacak olması,
 Ortak sınavların süresinin bir yazılı süresi kadar olması,
 Yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi,
 Ortak sınavların ilerleyen zamanlarda açık uçlu soruları da içerecek olması,
 Her öğrencinin sınavlara kendi okullarında girebilmesi, gibi yenilikleri içermektedir.

3. Ortak sınavlar hangi derslerden yapılacak?

Ortak sınavlar 2016-2017 eğitim öğretim yılı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmiş “temel dersler” olan Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden yapılacaktır.

4. Ortak sınavlarda hangi yabancı dillerden soru sorulacak?

Ortak sınavlarda, okullarımızda yabancı dil olarak okutulan İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca derslerinden soru sorulacaktır.

5. Ortak sınavlar hangi konuları kapsayacak?

Ortak sınavlar, öğrencilerin okullarında hâlihazırda girmiş oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde yapılmasıdır. Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan
sorumlu olacaklardır.

6. Temel derslerin hangi yazılıları merkezi olarak yapılacak?

Ortak sınavlar, üç yazılısı olanlardan ikincisi, iki yazılısı olanlardan birincisi olarak yapılacaktır.

7. Neden iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi merkezi olarak yapılacak?

Yeni uygulamada son sınavların merkezce yapılması halinde bu sınavların anlık bir performansa dayalı tek sınav algısı oluşmasının önüne geçilmek istenmektedir. Ortak sınavların ilk ve ikinci sınavlar olarak gerçekleştirilmesiyle sınav sonrası dönemde öğretmene zaman verilerek değerlendirme imkânı sunulmak istenmiştir.

8. Ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Ortak sınavlar 23-24 Kasım 2016 ve 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Bugünlerde sınav yapılan okullarda ve bu okullarla aynı bahçeyi kullanan okullarda eğitim öğretime ara verilecektir.

9. Ortak sınavların yapılacağı günlerin zorlu hava koşullarına denk gelmesi halinde ne yapılacak?

Akademik takvim belirlenirken sınav dönemlerinin mümkün olduğunca ağır kış şartları yaşanan dönemlere denk gelmemesi üzerinde durulmuştur. Buna rağmen okulların hava koşulları nedeniyle tatil olması durumunda ortak sınavların başka bir tarihte uygulanması planlanmaktadır. Bunun haricindeki durumlarda öğrenciler ortak sınavlara zaten kendi okullarında gireceğinden zorlu hava koşulları sınava katılımları en az derecede etkileyecektir. Bununla birlikte öğrenciler zorlu hava koşulları nedeniyle ortak sınavlara giremezse bu öğrencilere Bakanlığın belirlediği takvime göre telafi imkânı sağlanacaktır.

10. Ortak sınavların süresi kaç dakika olacak?

Ortak sınavlar, okulda yapılan yazılılardan sadece bir tanesinin ortak olarak yapılmasıdır. Bu yüzden ortak sınav süreleri de yazılı süreleri gibi 40 dakika olacaktır.

11. Ortak gerçekleştirilecek sınavlar kaç sorudan oluşacak?

Ortak sınavlarda her ders için 20 soru sorulacaktır.

12. Ortak sınavlar nerelerde yapılacak?

Ortak sınavlara olağanüstü şartlar dışında öğrenciler kendi okullarında gireceklerdir. Yurtdışında yaşayan öğrencilerimiz ise; Bakanlıkça belirlenen yurtdışı sınav merkezlerinde sınavlara gireceklerdir.

13. Okulların fiziki durumlarının yeterli olmadığı hallerde öğrenciler kendi okullarında sınava nasıl girecekler?

Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden biri de derslik açığının kapatılmasıdır. Orta ve uzun vadede bu problemin çözüleceği öngörülmekle birlikte kısa vadede ortaya çıkabilecek problemler de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek ek sınav bina ve salonları sayesinde çözülecektir.

14. Hasta olan, evde bakım gören öğrencilerin sınavı nerede yapılacak?

Önceki uygulamada olduğu gibi bu uygulamada da hastanede ve evde eğitim gören öğrencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacaktır.

15. Açık ortaokula devam edenler bu sınavlara girecek mi?

Ortak sınavlara girmek isteyen Açık ortaokul öğrencileri, illerde oluşturulacak başvuru merkezlerine başvurmak suretiyle sınavlara girebileceklerdir.

16. Kaynaştırılmış eğitim alan öğrenciler bu sınava girecek mi?

Kaynaştırma öğrencileri de bu sınava gireceklerdir.

17. Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler sınava girecek mi?

Sınav uygulaması hakkında düzenlenmiş sınav kılavuzunda belirtildiği üzere bu durumda olan öğrenciler ortak sınavlara dahil edilmeyeceklerdir.

18. Başta Suriye’den gelen öğrenciler olmak üzere misafir durumdaki öğrenciler sınava girebilecekler mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş olan misafir öğrenciler sınava gireceklerdir. Ancak geçici vatandaşlık verilmiş olan misafir öğrenciler sınava alınmayacaklardır.

19. Sınav evraklarının dağıtımından sonra nakil olan öğrenci nasıl sınava girecek?

Sınav evrakında gönderilecek olan yedek kitapçık ve cevap anahtarları, nakil gelen öğrenciler için kullanılacaktır.

20. Sınavın yapılacağı hafta spor müsabakaları için başka bir İle giden öğrenciler müsabakaların yapıldığı yerde sınava girebilir mi?

Sınavın yapılacağı hafta spor müsabakaları için başka bir İle giden öğrenciler müsabakaların yapıldığı yerde sınava giremeyecektir. Öğrenciler sınavlara kendi okullarında gireceklerdir.

21. Sınavlar kaç oturumda yapılacak?

Ortak sınavlar ilk gün oturumunda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden; ikinci gün oturumunda Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden olmak üzere 2 günde 6 sınav olacak şekilde yapılacaktır.

22. Öğrenciler sınava geç gelirse ek süre verilecek mi?

Sınava geç kalan öğrenciler sınav salonuna kabul edilecektir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

23. Sınav esnasında öğrenciler dışarı çıkabilecek mi?

Ortak sınavlar, sınav kılavuzunda ilan edilen saatlerde başlayacaktır. Sınava geç kalan öğrenciler, başlama saatinden sonra ilk on beş dakika sınav salonlarına alınacaklardır. Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkamayacaklardır. İlk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacaktır.

24. Ortak sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkileyecek mi?

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Öğrencilerin hâlihazırda okullarında girmekte oldukları yazılılarda yanlış cevaplar doğru cevapları olumsuz etkilememektedir. Ortak sınavlar uygulanan yazılılardan farklı olmadığı için yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi değerlendirme açısından daha uygun görülmektedir. Bununla birlikte YDS gibi yanlış cevapların doğru cevapları etkilemediği derecelendirme sınavlarının istatistiklerine göre adayların rastgele doğru cevabı bularak başarılı olma ihtimalleri dikkate alınmayacak kadar düşüktür. Buna bağlı olarak yanlış cevapların doğru cevapları etkilemediği ortak sınavlarda da öğrencilerin rastgele bir yöntemle diğer öğrencilerin önüne geçmesi ve bu durumun bir adaletsizlik teşkil etmesi söz konusu değildir.

25. Yeni uygulamaya göre 6 temel ders dışındaki derslere olan ilgi azalmaz mı?

Öğrencilerin ortaöğretime geçişte kullanılacakları başarı puanının hesaplanmasında 6,7 ve 8.sınıflardaki tüm ders notları etkilidir. Ortak sınavlar sadece 8.sınıfların 6 temel dersi için yapılacaktır. Bu yüzden 6 temel ders dışındaki derslere olan ilginin azalması değil bilakis artması söz konusudur.

26. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan öğrenciler de bu dersin sınavına girecek mi?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği temel dersler arasında bulunmakla beraber, Anayasada da zorunlu ders olarak yer almaktadır. Bu dersi almayan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden ortak sınavlarda muaf olacaktır. Bu öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanı üzerinde 5 temel dersin etkisi olacaktır.

27. Ortak sınavlara 6 ve 7. sınıflar girecek mi?

Ortak sınavlar, 2016-2017 eğitim öğretim yılında sadece 8.sınıfta uygulanacaktır. Uygulanacak olan Ortak sınavların, ilerleyen yıllarda da bu şekilde devam edeceği öngörülüyor olmakla birlikte -özellikle FATİH projesi tüm bileşenleriyle hayata geçtiğinde- gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

28. Mazeret sınavına kimler girebilecek?

Yeni uygulamada SBS’ den farklı olarak ortak sınavlara giremeyen öğrencilere telafi imkânı sağlanması sistemin en önemli artılarındandır. Ortak sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebileceklerdir. Buna
rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecektir.

29. Mazeret sınavlarına girme şartları neler olacak? Mazeret sınavları istismar edilmez mi?

Ortak sınavlar, öğrencilere ekstra bir sınav getirmeksizin eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilen yazılılardan bir tanesinin merkezi yapılmasıdır. Dolayısıyla normal dönemde geçerli olan mazeret şartları, ortak sınavlar içinde geçerli olacaktır. Mazeret sınavları, ortak sınavlarla eşdeğer nitelikte farklı sorularla, öğrencilerin kendi okulları dışında farklı sınav salonlarında yapılacağı için öğrenciler tarafından tercih dilmeyeceği düşünülmektedir. Bu yüzden öğrenciler gerçekten mazeret sahibi olmadıkları durumlarda mazeret sınavlarına girmek istemeyecektir.

30. Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenci mazeret sınavına girebilecek mi?

Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenciler sağlık sorunlarını belgelendirdikleri takdirde mazeret sınavına girebilecektir.

31. Mazeret sınavına da raporu dolayısıyla giremeyen öğrencilerin durumu ne olacak?

Mazeret sınavına giremeyen öğrenciler sınava katılmamış olarak değerlendirilecektir.

32. Kopya çektiği anlaşılan öğrencilere nasıl bir yaptırım uygulanacak?

Ortak sınavlarda görevli öğretmenler tarafından kopya çektiği tespit edilen öğrencinin sınavı, tutanağa bağlanarak geçersiz sayılacaktır.

33. Performans ve proje ödevleri nasıl değerlendirilecektir?

Performans ve proje ödevleri her zaman yapıldığı üzere yine öğretmenlerin verdiği diğer notlarla birlikte ortalaması alınarak değerlendirilecektir.

34. 8. sınıfta puanlama sistemi nasıl olacak? Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemi nasıl yapılacak?

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30’u ile 8. sınıfta uygulanan ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının %70’inden oluşacaktır. 6 ve 7. sınıflarda bütünderslerin notları öğretmen tarafından verilecektir. 8. sınıfta, 6 temel dersten 3 yazılısı olanların 2.'si, 2 yazılısı olanların 1.'si ortak yazılı olarak yapılacaktır. Geri kalan derslerin yazılılarının tamamı öğretmentarafından yapılacaktır. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu belirlenecektir. 6, 7 ve 8. sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden Ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

35. Öğrenciler, yerleştirmeye esas puanlarıyla istedikleri okulu tercih edebilecekler mi?

Ortaöğretime geçiş sisteminde alınan puanlar SBS’ de olduğu gibi ülke genelindeki okullara yerleştirmede kullanılacak, yerleştirme işlemi puan sıralamasına göre yapılacaktır.

Örneğin; Ağrı ilinde Ortaokulu bitiren ve ortak sınava giren bir öğrenci il sıralamasına göre değil ortaöğretime yerleştirmeye esas puanına göre tercih yaparak İzmir ilinde bulunan bir Fen Lisesine yerleşebilecektir.

36. Özel yetenekle öğrenci alan spor ve güzel sanatlar liselerine yerleştirme nasıl yapılacaktır?

Mevcut uygulamada hiçbir değişiklik yapılmadığından Özel yetenekle öğrenci alan liselere yerleştirme aynı şekilde devam edecektir.

37. Askeri okullara ve Polis Kolejine giriş nasıl yapılacak?

Askeri okullara giriş kendi kurumlarınca belirlenen usul ve esaslara göre yapılacaktır. Polis Kolejine giriş koşullarında hiçbir değişiklik olmamakla birlikte başvuruda kullanılan SBS puanı yerine yeni sistemle oluşan ortaöğretime yerleştirmeye esas puan kullanılacaktır.

38. Fen Liselerine ve Sosyal Bilimler Liselerine giriş nasıl sağlanacak?

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanına göre oluşturulacak tercihlere göre bu okullara giriş yapılacaktır. Bu okullara girişte ayrı bir sınav yapılmayacaktır.

39. Özel ve özel statülü okullar nasıl öğrenci alacak?

Ortaöğretime geçiş sistemi içerisinde oluşan yerleştirme puanı özel ve özel statülü okullar için de kullanılabilecektir. Bu okullar için ayrı bir sınav yapılmayacaktır.

40. Puan eşitliği halinde yerleştirme nasıl yapılacak?

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan virgülden sonraki dört haneye kadar hesaplandığı için eşitlik olma ihtimali çok düşüktür. Buna rağmen puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır;

 Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı yüksekliği
 Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,
 Tercih önceliği,
 Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı.

41. Yerleştirmeye esas puanın hesaplanmasında kullanılan yılsonu başarı puanı ortalamasına neden 5. Sınıflar dâhil edilmiyor?

Uygulanmakta olan 4+4+4 sisteminde 5. sınıf, 2. kademeye geçişin ilk sınıfıdır. İlk kademede tek öğretmenden ders alarak ikinci kademeye ulaşan öğrencilerin 5. sınıfta birden çok öğretmenden ders almaya başlaması, öğrencilerin yaşı ve bu kademeye sağlayacakları uyum göz önüne alındığında 5. sınıf öğrencilerinin başarı ağırlıklandırma oranına tabi tutulması pedagojik açıdan uygun görülmemiştir.

42. Öğrencinin ders notu başarısının %30 olduğu bu uygulamada, öğretmenin verdiği notlarda objektiflik nasıl sağlanacak?

Ortaöğretime geçişte bugüne kadar kullanılan SBS sisteminde öğrencinin yerleştirmeye esas puanı üzerinde ders başarısı %30 etki etmekteydi. Yeni uygulama, ders başarısının %30 etkilemesi açısından önceki uygulamadan herhangi bir farklılık arz etmemektedir. Ayrıca ortak yazılı sonuçları ile öğretmen yazılıları arasındaki not makası belli aralıklarla izlenip değerlendirileceğinden, okul idareleri, veliler ve diğer öğretmenlerin sosyal değerlendirmesi de öğretmeni etkileyeceğinden, not vermede objektiflik süreç içerisinde kendiliğinden sağlanacaktır.

43. Öğretmenlerin izinli, raporlu veya görevli olmaları durumunda işlenmeyen konuların telafisi nasıl sağlanacak?

Ortak sınavlar ülke çapında müfredat uyumunu esas almaktadır. Bakanlığımız, müfredatın eş zamanlı uygulanmasına ilişkin akademik takvim hazırlayarak okullarla paylaşmıştır. Akademik takvim, yazılıya girecek öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği olmaması için öğretmenlerin müfredatı yetiştirmesi konusunda zorlayıcı olacaktır. Ayrıca tüm okullarımızda müfredat birlikteliğinin eşzamanlı uygulanabilmesi için 8. sınıfta temel derslerdeki öğretmen açıkları mümkün olduğunca giderilmiş ve giderilmeye devam edilecektir. EBA üzerinden öğrenciler ders içeriklerini hâlihazırda takip edebilmekte olup orta vadede ise FATİH Projesi tüm bileşenleriyle tamamlandığında, öğrencilerin müfredata uygun modülleri tabletlerinden takip ederek eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır.

44. Yeni uygulamada öğrencinin devamsızlığını azaltmak amaçlanıyor, bu nasıl gerçekleştirilecek?

Ortaöğretime yerleştirmede puanların eşit olması durumunda öncelik sıralamalarından biriside okula “özürsüz devamsızlık sayısının azlığı” olduğundan öğrencilerin bu şekilde okula devam etmeleri teşvik edilmiş olacaktır. Ayrıca ortak sınavların öğrenci-okul-öğretmen arasındaki ilişkiyi merkeze alması, ortaöğretime geçişte öğretmen etkinliğini artırması öğrencilerin okula devamsızlığını azaltacaktır.

45. Sınav güvenliği nasıl sağlanacak?

Ortak sınavlar öğrencilerin normal dönemde girdiği yazılılardan farklı olmayacağı için normal dönemde alınan tedbirlere ek olarak,

 Öğretmenlerin sınav gözetmeni olarak farklı okullarda görevlendirilmesi,
 Gerektiği durumlarda öğrencilerin farklı sınıflara dağıtılması,
 Orta vadede sınav salonlarına kamera sistemi kurulması,
tedbirleri öngörülmektedir.

46. Sınav evrakının ulaşımı, teslimi ve güvenliği nasıl sağlanacak?

Sınav evrakı il ve ilçe merkezlerinde İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonuyla belirlenecek “güvenli odalarda” saklanacaktır. Sınav evrakının ulaştırılması ve teslimi yine kolluk güçlerinin yardımıyla gerçekleştirilecektir.

47. Güvenliği sağlayan emniyet görevlilerine ücret ödenecek mi?

Sınav güvenliğinin sağlanmasında görevlendirilen emniyet görevlilerine ücret ödenecektir.

48. Sınav evraklarının ulaştırılmasında araçları kim temin edecek?

Sınav evraklarının ulaştırılmasında il ve ilçe Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıklarından destek alınacaktır. Buna rağmen ihtiyacın giderilmediği yerlerde Valilikler ve Kaymakamlıkların tüm imkânlarından yararlanılabilecektir.

49. Araçların yetersiz olduğu durumlarda hizmet alımı yapılabilir mi?

İl ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin araçları ihtiyacı karşılamadığı takdirde diğer kamu kurumları ve il özel idarelerinin araçları kullanılabilir. Buna rağmen ihtiyaç karşılanmazsa hizmet alımı yapılabilir.

50. Ortak sınavlarda kitapçık türleri olacak mı? Soru kitapçıkları kişiye özgü mü hazırlanacak?

Ortak sınavlarda sınav güvenliğine yönelik olarak farklı kitapçık türleri hazırlanmıştır. Bu aşamada kişiye özgü kitapçık uygulanması düşünülmemektedir. Sistemin orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içermesi planlandığından o dönemde barkot benzeri sistemlerle yazılıların değerlendirilmesi düşünülmektedir. Bu sistemde öğrencilerin kimliği
gözükmeden yazılıları farklı öğretmenlerce elektronik ortamda değerlendirilecek verilen notların ortalamasına göre öğrencinin ortak sınav notu belirlenecektir.

51. Ortak sınavlarda öğrencilerden ücret alınacak mı?

Normal dönemde okulda öğrencilerin girdiği yazılı sınavlarda herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ortak sınavların da normal dönemde yapılan yazılılardan farkı olmadığı için harç, sınav ücreti, başvuru ücreti gibi herhangi bir isimle ücret talep edilmeyecektir.

52. Ortak sınavlarda üst araması vb. uygulamalar olacak mı?

Ortak sınavlarda öğrencilerin normal dönemde okullarda girdikleri yazılılardan farklı bir güvenlik tedbiri alınmayacaktır. Ancak sınava kalem, silgi vb. ihtiyaçlar haricinde cep telefonu, kitap, defter vb. malzemeler getirilmeyecektir.

53. Her bir temel ders için çoktan seçmeli olarak yapılacak ortak sınavlar müfredatta öngörülen kazanımları ölçecek bir nitelik taşıyacak mı?

Bilindiği gibi müfredat kazanımları sadece ortak sınavlarla ölçülmeyecektir. Öğretmenlerimizin yapacağı yazılılar da kazanım değerlendirmelerinde kullanılmaktadır. Yeni uygulama, orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içererek kazanımların değerlendirilmesinde daha nitelikli bir yapıya kavuşturulacaktır.

54. Açık uçlu sorular sisteme nasıl dâhil edilecek?

Ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulacaktır. Ancak FATİH projesi tüm bileşenleriyle birlikte uygulamaya geçtiğinde her öğrencimizde tablet bilgisayar ve her sınıfımızda akıllı tahta bulunacaktır. Bu imkân sağlandığında öğrencilerimizin elindeki tablet bilgisayarlar açık uçlu sorular sormamıza imkân sağlayacak, bu sayede hem açık uçlu sorularla kazanımların ölçülmesi hem de çoklu ortam değerlendirmesi yapmak mümkün olacaktır. Yapılan ortak sınavlarda sorulacak açık uçlu sorular o yaş grubu çocuğun bilişsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanacaktır. Bütün bu açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, oluşturulacak modül üzerinden, öğrencilerin kimlik bilgileri gizli tutularak elektronik ortamda farklı öğretmenler tarafından yapılan değerlendirmelerin ortalamalarıyla o derse ait puan verilmesi planlanmaktadır.

55. Ortak sınav sorularını kimler hazırlayacak? Öğretmenlerin soru havuzuna katkısı olacak mı?

Ortak sınavlar için nitelikli ve zengin bir soru havuzu oluşturulmuştur. Ayrıca bu soru havuzu hazırlanan modül aracılığıyla öğretmenlerden gelecek sorularla desteklenecektir. Modül aracılığıyla gelen sorular alanında uzman kişilerce değerlendirildikten sonra soru havuzuna dâhil edilecektir. Öğretmenlere soru havuzuna katkıda bulunmaları amacıyla teşvik tedbirleri üzerinde çalışılmaktadır.

56. Öğretmen görevlendirmelerini kim yapacak?

Sınav görevlendirmeleri İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince yapılacaktır.

57. Özel okullardaki öğretmenlere sınavda görev verilecek mi?

Özel okul öğretmenleri sınavlarda görevlendirilmeyecektir.

58. Yeterli sayıda asil öğretmen olmayan okullarda ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılabilir mi?

Yeterli sayıda asil öğretmen olmayan okullarda ücretli öğretmenler
görevlendirilebilecektir.

59. İlkokul öğretmeni ortaokulda görevlendirilebilir mi?

İlkokul öğretmeni ortaokulda görevlendirilebilir.

60. İlk gün ve ikinci gün oturumlarındaki tüm sınavlarda ayrı ayrı öğretmenler mi görevlendirilecek?

Öğretmen görevlendirmeleri sınava göre değil oturuma göre yapılacağı için o gün oturumunda görevlendirilen bir öğretmen üç dersin sınavında da görevli olacaktır.

61. Öğretmenlere sınav görevlendirilmelerinde sınav ücreti ödenecek mi?

Öğretmenlerimize hâlihazırda ortak sınavların yapılacağı günlerde okullarda görevli bulundukları için “sınav ücreti” adı altında bir ödeme yapılmayacaktır. Ancak sınav günlerinde görevli olan öğretmenlerimize o gün aldığı ek ders ücretine ek olarak 5 ek ders ücreti ödenecektir.Bununla birlikte sınavda görevli olmayan öğretmenlerimiz o gün için alması gereken ek ders ücretini alabilecektir.

62. Tek okullu bölgelerde öğrencilerin ve öğretmenlerin rotasyonu nasıl sağlanacak?

Tek okullu olan bölge sayımız az olmasına rağmen böyle bir durumun olması halinde İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri’nce belirlenen yetkililer sınavın uygulanmasında görevlendirileceklerdir. Öğrenciler için ise İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri’nce sınav salonları belirlenecektir.

63. Öğretmen ve öğrencinin taşınamayacağı okullar var. Bu durumda aynı okuldaki branş öğretmenleri sınavda görevli olabilirler mi?

Sınavda görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmesindeki kriter; aynı branş öğretmeninin aynı dersin sınavında görevlendirilmemesesasıdır. Bu kriter göz önünde bulundurulmak suretiyle bahse konu olan okullarda öğretmenler kendi okullarında görevlendirilebilecektir.

64. Özel okullarda bina sorumlusu özel okul müdürü olabilir mi?

Özel okullarda yapılacak sınavlar için kurulacak sınav komisyonlarının başkanı İl veya İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen bir personel olacaktır. Ancak o özel okulun müdürü de sınav komisyonunda yer alacaktır.

65. Yeni uygulama öğretmenin meslekî performansını nasıl etkileyecek?

Yeni uygulama, öğretmenin eğitim ve öğrenci üzerindeki etkinliğini artırdığı için okula olan aidiyet duygusu artacaktır. Diğer yandan yeni uygulamaya intibak, mesleki donanım, ölçme ve değerlendirme konularındaki olası eksiklikleri gidermek üzere hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenerek öğretmenlere katkı sunulacaktır. Bakanlığımızın rutin olarak
düzenlediği hizmet içi faaliyetler gerek nitel gerek nicel açıdan daha etkin hale getirilecektir. Ayrıca ortak sınavlarda fırsat eşitliği ve adaletin sağlanması için müfredatın eşzamanlı uygulanma zorunluluğu da meslekî performansa olumlu etki edecektir.

66. Yeni uygulama sınav kaygısının azalmasını sağlayacak mı?

Yeni uygulama, ortaöğretime geçişi sınav odaklı olmaktan çıkarma amacını taşımaktadır. Ortak sınavlar, öğrencilere ekstra bir sınav yükü getirmemekte, öğrencinin herhangi bir eğitim-öğretim döneminde girmek zorunda olduğu yazılılardan birinin merkezi olarak yapılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla sınav sayısı artmamakta, bilakis azalmaktadır. Ortak sınavlara öğrencilerin kendi okullarında girecek olmaları, uygulamanın tek sınav odaklı olmaması, sınav kaygısını sürece yayması ve öğretmen etkinliğini artırmış olması gibi hususlar gözetildiğinde sınav kaygısının azalacağı söylenebilir

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <pre> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

  • teog
    5 years 6 weeks önce
  • TEOG
    5 years 30 weeks önce