hgs  eokul   lgs   kyk  
  22.06.2024  

2016-2017 TEOG Sınav Sonuçları TIKLA-ÖĞREN!2016-2017 TEOG Sınav Sonuçlarını Öğrenmek için Tıklayınız

TEOG Ortak Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2017 TEOG Sınav Takviminin açıklanmasıyla TEOG 2017 Sınav Tarihlerini öğrenen öğrenciler bir an önce hazırlıklarını tamamlayıp 2017 TEOG Sınavının yapılacağı günleri bekliyorlar.

2016-2017 eğitim öğretim yılında birinci dönem merkezi yazılıların 23-24 Kasım 2016, ikinci dönem sınavlarının ise 26-27 Nisan 2017'de yapılmasının planlandığı belirtildi.

Birinci dönem sınavlarda çıkacak soruların eğitim öğretim yılı başından, sınav tarihine kadar yapılan ders konularını, ikinci dönem sınavlarının ise eğitim öğretim yılı başından itibaren sınav tarihine kadar yapılın ders konularını içereceği açıklandı.TEOG 2016-2017 merkezi ortak sınav tarihlerini öğrenmek için BURAYA TIKLAYINIZ

Peki,2017 TEOG Sınav Sonuçlarını Nasıl ve Nereden Öğreneceğim?

2017 TEOG Sınav Sonuçlarına E okul'dan ulaşabileceksiniz.MEB'in duyurusu ile birlikte 8.sınıf ortak sınav sonuçlarını TEOG e-okul sınav sonuçları öğrenme işlemlerini (https://e-okul.meb.gov.tr/) adresinden gerçekleştirebileceksiniz

E-Okul (MEB) (TEOG) Veli Bilgilendirme sistemi sayesinde veliler artık öğrencilerinin yazılı sözlü notlarını ve öğrenci hakkındaki bilgileri E-Okul internet sitesinden öğrenebiliyor.

2017 TEOG Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

a. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir.

b. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

2017 TEOG Sınav Sonuçları Hesaplama

a. Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır

b. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.

c. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

ç. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır.

d. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

e. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı;

[(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.

f. 8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

g. Kopya taraması sonucu iptal edilen dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.

ğ. Özründen veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav puanı, yılsonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanacaktır.

h. Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır.

i. Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.

TEOG Yıl Sonu Başarı Puanının Hesaplanması

Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

----------------------------------------------------------------

ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

* Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

* Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

* Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

* Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi

Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması, Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, Cevap kâğıdı değerlendirilirken aynı sınıfta oturan adaylarının sıraları dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucuna göre ikili/toplu kopya tespit edilmesi, Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.