hgs  eokul   lgs   kyk  
  22.06.2024  

2017 MEB E Okul OGES Tercih Başvuru İşlemleri Tıklayın!2017-2018 MEB E Okul OGES Tercih Başvuru İşlemlerini Yapmak için Tıklayınız

2017-2018 MEB E Okul OGES Tercih Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

MEB E Okul OGES Tercih Listesi 2017 Görmek için Buraya Tıklayınız


*2017 TEOG Lise Tercih Robotu için BURAYA TIKLAYINIZ

*Teog Yüzdelik Dilimlerini ve Teog Lise Kontenjanlarını Öğrenmek için BURAYA TIKLAYINIZTemmuz 2017 (Saat 17.00’ye kadar) tarihleri arasında başvurularını yapan öğrencilerimiz de güncelleme yapılabilecek yüzdelik dilimleri dikkate alarak, tercihlerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimizin puanları ve yüzdelik dilimleri Haziran 2017 (www.meb.gov.tr), (https://e-okul.meb.gov.tr) ve (http://oges.meb.gov.tr/) adreslerinde yer alan e-Okul veli bilgilendirme sayfasında yayımlanmaya başlayacaktır.

Dikkat: TEOG Tercih ve Yerleştirme Takvimi MEB 2017 Güncellendi.İlgili sayfaya ulaşmak için buraya tıklayınız


2017-2018 MEB E Okul OGES Tercih Başvuru İşlemleriyle ilgili henüz yeni bilgiler MEB tarafından yayımlanmadı.Ancak MEB'den gelen güncel bilgiler doğrultusunda sayfamız güncellenecektir.E OKUL OGES TERCİH BAŞVURU BİLGİLERİAçıköğretim Ortaokulundaki Öğrencilerin Durumu

 Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, YEP’e göre ve kayıt‐kabul şartlarını taşımaları hâlinde; tercihlerini http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinde
yayımlanan Ek‐2 formunu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü‐06500 Teknikokullar/ANKARA adresine yerleştirme için Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

*** Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

 Yurt dışından sınava giren öğrenciler; e‐okul sisteminde kayıtlı ise http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden tercih yaparak okul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır. Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise
tercihlerini http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan Ek‐2 formunu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, Ölçme Değerlendirme ve
Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü‐06500 Teknikokullar/ANKARA adresine yerleştirme için Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.Öğrencinin velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada; tercih işlemini yaptığı okulun il/ilçe kurum adı ve kodunu, öğrencinin adını‐soyadını, T.C. kimlik numarasını, yabancı uyruklu ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile cep telefon numarasını yazacaktır.

Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte bu kılavuzda (2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e‐Kılavuzunda) belirtilen hükümlere göre yerleştirme işlemleri yapılacak. Veli ve okul müdürlüğü, bu kılavuz hükümleri doğrultusunda işlem yapacak.


ORTAÖĞRETİM OKULLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 2016–2017 öğretim yılında ortaokul 8’inci sınıfı başarıyla tamamlamış olmak,
b) Başvuru yapılacak okulun kayıt‐ kabul şartlarını taşımak,
c) YEP’e sahip olmak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi okullarda (anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, çok programlı anadolu liseleri bünyesindeki anadolu liseleri ile anadolu imam hatip liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri) genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunuyor. İlgili mevzuata göre Türkiye'de öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılacak.

Özel okullarda (anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri programı uygulayan özel liseler) genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmuyor. Ancak, tercih listesinde yer almak isteyen özel okullar tam burslu olarak alacakları öğrencileri Türkiye genelinde puan üstünlüğüne göre ilk yüzde 5'lik dilim içerisinden alacak. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk yüzde 5'lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk yüzde 5'lik dilimden karşılayabilecek.

YEP'e göre öğrenci alan tüm resmi ve özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde kayıtlar anadolu meslek lisesi programına alan tercihi olmaksızın yapılacak. 10'uncu sınıfta alana geçiş işlemleri öğrencinin YEP, 9'uncu Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı ile alana geçiş koşulları (özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği) dikkate alınarak yapılacak. Genel başvuru şartlarının yanında öğrencinin sağlık durumunun girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması şartı aranacak. 9'uncu sınıfın sonunda anadolu teknik programına geçiş şartları, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilgili genel müdürlük tarafından ayrıca açıklanacak.

LİSE TERCİH İŞLEMLERİ

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler taban puan uygulaması olmadan yerleştirme işlemleri için tercihte bulunabilecek.

Tercihler öğrenci/veli tarafından, (https://e­okul.meb.gov.tr) internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin 8'inci sınıfı tamamladığı ortaokuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecek. Tercihler, okul tercih kodlarına göre yapılacak tercihleri içeren A grubu ve okul türlerine göre yapılacak tercihleri içeren B grubu olmak üzere iki grupta alınacak. A grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içerebilen 15 tercih alınacaktır. Öğrencilerin A grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, B grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapılacak.

Okul tercih kodlarına göre oluşturulacak A grubu tercih işlemleri, Bakanlığın (http://www.meb.gov.tr), (http://oges.meb.gov.tr) veya (https://e­okul.meb.gov.tr) internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre öğrenci velisi tarafından Temmuz 2017 (Saat 17.00’ye kadar) arasında en fazla 25 tercih olmak üzere yapılacak. Okul türlerine göre oluşturulacak B grubu tercih listesinde, en az 4 okul türü zorunlu olarak seçilecek.

Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için; okul müdürlüğü, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği "Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu"na bağlı kalarak yapacak. Temmuz 2017 (Saat 17.00’ye kadar)

Yurt dışından sınava girerek tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkanı olmayan öğrenciler hariç, "Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu" ve "Tercih Başvuru Bilgileri Formu” telefon, posta, faks, e-posta v.b. iletişim araçları ile Bakanlığımıza gönderilmeyecek.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme onaylanmadan önce elektronik ortamda yapılacak. Onaylama işlemi yapıldığı andan itibaren öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacak.

Tercihlerin elektronik ortamda hatasız, eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme e‐kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli sorumlu olacak. Elektronik ortamda onaylanan "Tercih Başvuru Bilgileri Formu"nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ve veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek. Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlemler ve bilgilendirmeler (http://www.meb.gov.tr), (http://oges.meb.gov.tr) ile (https://e­okul.meb.gov.tr) adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden yapılacak.

Tercih başvurusu bir kez yapılacak. Başvuru işleminden sonra değişiklik yapılamayacak.

Yılmaz'ın sınav sorularının Bilgi Edinme Kanunu kapsamı dışında olmasına ilişkin eleştirilerini dile getirdiği konuyu Bakanlar Kurulu'na götürdüğünü ifade eden Bozdağ, "Müzakereye açıldı, değerlendirme yapıldı. Başbakanımız, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı'ya konuyla ilgili çalışma talimatı verdi" dedi.

MEB yayınladığı kılavuz'da tercih süresini - Temmuz 2017 Saat 17.00 olarak belirledi. Yani adayların son tercih günü Temmuz 2016 Saat 17.00. Bu saate kadar yapılmayan tercihler o saatten sonra alınmayacak.

1) Bakanlıkça tercih listelerinde Haziran 2017 tarihine kadar yeni açılacak okul, pansiyon, alan ve dal bilgilerinin sisteme yansıtılması nedeniyle değişiklik yapılabilir.

2) YEP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmelik’i hükümleri gereğince; YEP’e göre yapılacak sıralama ve yerleştirme ile parasız yatılı olarak öğrenim görme hakkı sağlanır. Bu öğrencilerde ayrıca PYBS’yi kazanma şartı aranmaz. Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabileceklerdir.

3) 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren bütün ortaöğretim kurumlarına YEP ile öğrenci yerleştirileceğinden PYBS’ye başvuran bütün öğrencilerin tercihleri bursluluk talebi olarak değerlendirilecektir. Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte Eylül 2017 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir. PYBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları okul müdürlüğüne belgeleri ile birlikte Eylül 2017 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir. Konu ile ilgili genel açıklamalar, Parasız Yatılılık ve Bursluluk e-Kılavuzunda belirtilecektir.

TEOG Lise Tercih ve Yerleştirme İşlemleri 2017 yılı için TEOG Liselere yerleştirme sürecinde milli eğitim bakanlığı tarafından hazırlanan içerik sizlerle. İşte 2017 yılı ortaöğretim kurumlarına geçiş uygulaması tercih ve yerleştirme işlemleri bilgilendirme programı.

 Anadolu liselerine,
 Anadolu imam hatip liselerine,
 Çok programlı Anadolu liselerine,
 Fen liselerine,
 Mesleki ve teknik Anadolu liselerine,
 Sosyal bilimler liselerine,
 Mesleki ve teknik eğitim merkezlerine,
 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ve YEP’e göre öğrenci alan özel okullara


TEOG Tercih işlemleri nerelerde yapılabilecektir?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından bireysel olarak (https://e-okul.meb.gov.tr) internet adresinden yapılabileceği gibi 8’inci sınıfı tamamladığı okuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

TEOG Yerleştirmeye dair genel başvuru şartları nelerdir?

a) 2016–2017 eğitim-öğretim yılında ortaokul 8’inci sınıfı başarıyla tamamlamış olmak
b) Başvuru yapılacak okulun kayıt‐kabul şartlarını taşımak,
c) Yerleştirmeye Esas Puana (YEP) sahip olmak.

5. Yerleştirmeye dair özel başvuru şartları nelerdir?

a) Resmî okullarda (Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri Bünyesindeki Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri) genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmamaktadır.

b) Özel okullarda (Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri programı uygulayan özel liseler) genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmamaktadır. Ancak, tercih listesinde yer almak isteyen özel okullar tam burslu olarak alacakları öğrencileri Türkiye genelinde puan üstünlüğüne göre ilk % 5’lik dilim içerisinden alacaklardır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye geneli ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir.

c) YEP’e göre öğrenci alan tüm Resmi ve Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde kayıtlar Anadolu Meslek Lisesi Programına alan tercihi olmaksızın yapılacaktır. 10’uncu sınıfta alana geçiş işlemleri öğrencinin YEP, 9’uncu Sınıf Yılsonu Başarı Puanı ile alana geçiş koşulları (Özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği) dikkate alınarak yapılacaktır. Genel başvuru şartlarının yanında öğrencinin sağlık durumunun girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması şartı aranacaktır. 9’uncu sınıfın sonunda Anadolu Teknik Programına geçiş şartları, 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilgili Genel Müdürlük tarafından ayrıca açıklanacaktır.

6. Yabancı uyruklu öğrenciler için özel bir başvuru şartı var mıdır?

İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılmaktadır.

7. Tercih yapılabilecek minimum puan kaçtır?

Taban puan uygulamasına son verildiğinden tercih yapabilmek için herhangi bir taban puan uygulaması bulunmamaktadır.

8. Yılsonu başarı puanı nedir?

Not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının, o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının, o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

9. Yıl Sonu Başarı Puanı nasıl hesaplanır?

Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

10. Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı nasıl hesaplanır?

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

11. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan nasıl hesaplanır?

Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

12. Ek puanlar hangi oranlarda yılsonu başarı puanına eklenecektir?

Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı
puanına; yılsonu başarı puanının

- Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u,
- Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u,
- Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i,
- Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si
oranında ek puan eklenir.

13. Puanların eşitliği durumunda nasıl bir yol izlenecek?

Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır:

a) Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı
b) Sırasıyla 8, 7 ve 6’ıncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü,
c) Tercih önceliği,
d) Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı.


2016–2017 eğitim-öğretim yılı için, öğrencilerin Yerleştirmeye Esas Puanına (YEP) göre okul türlerine yerleştirme işlemleri yapılacak olup yerleştirme sonuçları aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacaktır.

İlköğretim 8.Sınıf öğrencileri için zorlu süreç Temmuz 2017 tarihinde başlıyor. Adaylar A ve B olmak üzere iki grupta tercih listesi hazırlayıp o şekilde tercih yapacakalar. Tercih dönemi ise Ağustos tarihinde bitiyor. Ağustos 2016 tarihinde ise tercih sonuçları açıklanmış olup liselere kesin kayıt işlemleri yapılmaya başlanacak. Adayların başvuru süresi içerisinde internetten ve ya okudukları okuldan tercihlerini yapabilirler.


NOT 1:2017-2018 E Okul OGES Tercih Başvuru Sonuçlarını Öğrenmek için BURAYA TIKLAYINIZ


NOT 2:2017-2018 AOL Kayıt Yenileme Tarihleri Ne Zaman? Detaylı Bilgi Almak için BURAYA TIKLAYINIZ
E Okul TEOG Tercih